Jumbo van de Bunt

Schubertplein 1-5, 7333 DJ Apeldoorn

055 534 2488 info@jumbovandebunt.nl


Privacy statement

Jumbo van de Bunt verzamelt via haar website jumboapeldoorn.com (hierna: “Website”) persoonsgegevens over jou (hierna: “Informatie”). We vinden het belangrijk dat je precies weet welke Informatie Jumbo van de Bunt over haar bezoekers verzamelt, voor welke doelen we deze Informatie gebruiken en hoe lang we deze Informatie bewaren. In dit Privacy Statement proberen we dat op een transparante manier te beschrijven. Jumbo van de Bunt staat er in ieder geval voor in dat jouw Informatie op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet wordt verzameld en gebruikt. We raden je aan om dit Privacy Statement aandachtig door te nemen voordat je van onze Website gebruik maakt.

1. Wie is Jumbo van de Bunt?
Jumbo van de Bunt houdt zich bezig met het verrichten van verkoop van levensmiddelen en e-commerce activiteiten op het gebied van retail. Daarnaast houdt Jumbo van de Bunt zich tevens bezig met het werven van personeel via de Website jumboapeldoorn.com.
Jumbo van de Bunt is verantwoordelijk voor de wijze waarop jouw informatie wordt verzameld, gebruikt en opgeslagen.

Jumbo van de Bunt
Schubertplein 1
7333 DJ Apeldoorn
055- 5342488
Jumboapeldoorn.com

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Jumbo van de Bunt, voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslag?
Contact met Jumbo van de Bunt
Als je contact opneemt met de managers van Jumbo, omdat je vragen hebt over een vacature van Jumbo van de Bunt of de procedures hieromtrent, zullen wij jouw contactgegevens (naam en e-mailadres) en jouw vraag opslaan. Jumbo van de Bunt kan jou vragen om meer Informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag.
De Informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen.

Solliciteren
Via de Website jumboapeldoorn.com kan je solliciteren op een bepaalde of open vacature. Wanneer je solliciteert, word je gevraagd bepaalde informatie te verstrekken. Het verstrekken van je voornaam, (eventuele) tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, geboortedatum en opleidingsniveau is verplicht.
Jumbo van de Bunt gebruikt deze gegevens om de sollicitatie te verwerken en te beoordelen, om eventuele vragen te beantwoorden en/of om contact met je op te nemen.

3. Hoe lang bewaart Jumbo van de Bunt jouw persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Je kunt dit zelf aangeven op het sollicitatieformulier.

4. Aan wie verstrekt Jumbo van de Bunt persoonsgegevens?
Jumbo van de Bunt zal persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming aan derden, behalve:
● Jumbo van de Bunt kan je gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid.
● Ten slotte kan Jumbo je persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?
Jumbo neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit privacy statement en de wijze waarop Jumbo je gegevens gebruikt, dan kun je contact opnemen met Jumbo van de Bunt.

Laatst gewijzigd 29-08-2018

Waar kunnen wij jou mee helpen?

+